Nejčastější chyby na webu. Vyhněte se jim.

Nejčastější chyby na webu. Vyhněte se jim.

I v dnešní době najdeme spoustu webových stránek, které jsou retro a nefunkční. Podívejme se na nejčastější chyby.

Webovou prezentaci už dnes má prakticky každá firma nebo OSVČ. To, že jsou webové stránky důležitým nástrojem pro prezentaci a získávání nových klientů, už si uvědomuje každý, kdo se pohybuje ve světě podnikání. Ne každý si ale uvědomuje, že web musí být zpracován kvalitně, jinak totiž ztrácí na síle a mohou jejich vlastníka i poškozovat. Neprofesionálně provedené webové prezentace ztrácí na důvěryhodnosti a klesá jejich obchodní účinnost. Nedotažené, zastaralé, odbyté a jinak zpackané stránky mohou u návštěvníků vyvolat obavy, že je jejich vlastník nedůsledný a spokojí se s polovičatou prací. Proto u něj nenakoupí ani si nic neobjednají. Skoro by se dalo říci, že než špatné stránky, tak to raději žádné. Přinášíme proto seznam největších chyb a momentů, které dokážou odradit a podnikatelé by se jich měli vyvarovat.

1. Nepřehlednost

Při uvažování nad webem je nutné stanovit si cíle a podle nich pak vystavět strukturu. Vlastník stránek musí vědět, koho a čím chce jejich prostřednictvím oslovovat. Jinak se může stát, že jeho prezentace bude změtí kusých informací bez ladu a skladu, které budou cílit na všechny. Tím pádem vlastně na nikoho a skutečná cílová skupina nedostane všechny informace, které by si představovala. Je proto důležité vědět, co je pro návštěvníky webu podstatné, a toto jim co možná nejvíc přiblížit, například formou zvýraznění a podobně. Je opravdu lepší zůstat nějakou dobu bez webových stránek, než je mít co nejrychleji a špatně strukturované. Při přípravě návrhu je vhodné počítat i s vývojem do budoucna a připravit se na to. Každý další větší zásah do už fungujícího webu je komplikovaný a nevýhodný.

2. Zastaralý design

Podoba webu je důležitá, a to v jakémkoli oboru. První dojem totiž často bývá jedním z rozhodujících faktorů toho, zda se návštěvník stránek stane klientem, nebo odejde ke konkurenci. Může se to zdát povrchní, ale je to tak. Designové provedení webu posiluje, nebo v tom horším případě snižuje důvěryhodnost firmy nebo živnostníka. Nezajímavé a nepoutavé stránky nevzbuzují zájem ani důvěru. Současným trendem je minimalismus a čistota provedení. Je to nejen módní, ale zároveň i praktické. Taková podoba webu dokáže udržet pozornost návštěvníka u obsahu a dá mu vyniknout. Zastaralé stránky opět mohou budit dojem, že se firma zastavila na jednom místě a nejde s dobou. Designové provedení by samozřejmě mělo korespondovat se zaměřením firmy a návštěvník musí na první pohled poznat, co firma nabízí.

3. Bludiště

Když člověk přijde na firemní stránky, chce se v první řadě dozvědět něco o nabízených službách nebo zboží, případně zjistit další údaje o firmě. V žádném případě si nepřichází hrát na stopaře a detektiva. Je proto nutné lidem co nejvíce usnadnit cesty k hlavním cílům. Pokud se na webu nedokážou orientovat, až polovina z nich upouští od objednávky. Lidé si zvykli na snadnou navigaci a intuitivní prostředí, pokud se rychle nezorientují, odchází jinam. Musíme mít na mysli, že prostředí webu tvoříme pro lidi, kteří na něj přijdou poprvé a nemusí se orientovat ani v daném oboru. Přehlednost se proto musí podřídit řadovým návštěvníkům, ne odborníkům z firmy. Vhodné je doplnit jednotlivé stránky rozcestníky s odkazy na další zajímavé a s tématem spojené informace. Vše musí být logické a propojené. Zároveň je ale vhodné udržovat návštěvníka webu v jisté aktivitě a pozornosti, což ho na webu udrží déle.

4. Hodně fotek

Móda hudebních podkresů nebo jiných automaticky spouštěných médií je u konce. Takové prvky jsou rušivé, odvádějí pozornost, a mohou proto být nežádoucí. Pokud na nich podnikatel trvá, musí návštěvníkům umožnit je vypnout a snadno ovládací prvek k této operaci najít. Jakákoli média by měla být zastavena a sám návštěvník webu by se měl rozhodnout, zda si je chce pustit nebo ne. Flashové technologie jsou určitě zajímavé, ale s ničím se to nesmí přehánět. Pokud bude firemní web připomínat Matějskou pouť, může to působit neprofesionálně. A navíc, flashové stránky nemusí být přístupné na všech zařízeních. Totéž platí i o reklamě. Méně znamená více, protože reklama je často brána jako negativní prvek. Pokud už reklamu web obsahuje, měla by být umístěna tam, kde bude mít vysokou míru prokliků, ale zároveň nebude působit rušivě. Návštěvník musí mít stále přehled o tom, co je náplní webu jako takového a co je pouze reklama. To znamená, že reklama nikdy nesmí zabírat více místa než samotný obsah webu. Bannery a podobně by také neměly být tím prvním, co příchozí na webu uvidí. V ideálním případě by se vlastník stránek měl vyvarovat vyskakovacích oken.

 

5. Nerelevantní obsah

Na úkor animací, videí, reklamních oken a tak dále by se měl vlastník stránek věnovat obsahu. Právě ten hraje klíčovou roli při konverzích, tedy přeměně návštěvníků webu v zákazníky. Pokud podnikatel nemá ideální vyjadřovací schopnosti, měl by se obrátit na zkušené copywritery. Ovšem pozor, web má reprezentovat firmu nebo živnostníka se všemi jeho specifiky a odlišit ho. I obsahové zpracování by proto mělo být personalizované a ne studené a identické s dalšími konkurenty. Technický styl informací se hodí jen pro popis jednotlivých služeb a výrobků. Web by měl obsahovat jen základní, i když vysoce hodnotné informace. Není potřeba návštěvníky zahrnovat detaily. Ty lze probrat například při osobním setkání. Poskytnutí pouze základních informací bude příchozí motivovat k dalšímu kontaktu a podnikatel bude mít například při telefonickém rozhovoru další možnost zaujmout.

6. Neaktuálnost stránek

I sebelepší obsah je samozřejmě potřeba pravidelně aktualizovat. Stagnující webové stránky mohou být pro mnohé znamením, že firma rezignovala na vývoj a někdy to vypadá i tak, že úplně skončila. Aby byl web neustále přehledný, informace o ukončených službách by měly zmizet a být nahrazeny aktuálními. Stejně tak je potřeba okamžitě aktualizovat například ceny nebo informace o výrobcích. Pravidelné publikování novinek vytváří pozitivní obraz firmy. Kromě poněkud suché nabídky zboží a služeb je možné dát vědět o navázaných spolupracích, o ukončených nebo připravovaných projektech a tak dále. Spousta informací se může dostat i na firemní blog.

7. Skryté kontakty a nejasná identifikace

Po zkušenostech s podvodnými internetovými obchodníky jsou lidé opatrnější a citlivější. Důvěru návštěvníků okamžitě zvyšují jasně deklarované kontaktní a identifikační údaje každé firmy nebo živnostníka. Lidé si také rádi přečtou informace o historii firmy a jejích zaměstnancích. Důvěra se dá zvýšit umístěním fotografií sídla nebo výrobních areálů firmy a důležité jsou také reference. Komentáře spokojených zákazníků se dají doplnit i fotogalerií realizovaných projektů.

Discover More Rooms