Zásady pro zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas :

Aleši Dokoupilovi, Mikuláškova 4, 750 02 Přerov, IČ: 06975461
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů [dále jen
„Nařízení“ ]) zpracovával tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– název společnosti
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě vámi
uděleného souhlasu a je nutné za účelem: komunikace s vámi, zpracování poptávky, vypracování
cenové nabídky. Tyto údaje budou zpracovávány Správcem po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu:
info@dokoupilmedia.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět
– požadovat  informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, žádat si kopii těchto
údajů
– vyžádat si  přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování
– požadovat výmaz těchto osobních údajů
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud